بحث كردن تخصصی نوزاد خودکشی زاهدان

بحث كردن: تخصصی نوزاد خودکشی زاهدان تحقیقات اختلافات اختلافات خانوادگی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات وزارت ورزش و جوانان خبر ممنوعیت عکس‌برداری از ورزش زنان را تکذیب کرد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان خبر ممنوعیت عکس‌برداری از ورزش زنان را تکذیب کرد.

وزارت ورزش و جوانان خبر ممنوعیت عکس‌برداری از ورزش زنان را تکذیب کرد

وزارت ورزش و جوانان خبر ممنوعیت تصویر برداری از ورزش زنان را تکذیب کرد

عبارات مهم : ایران

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان خبر ممنوعیت تصویر برداری از ورزش زنان را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، مازیار ناظمی گفت: توجه به ورزش زنان و قهرمانان بانوی کشور عزیزمان ایران زمین از جمله راهبردهای مهم ورزش در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده و خواهد بود.

وزارت ورزش و جوانان خبر ممنوعیت عکس‌برداری از ورزش زنان را تکذیب کرد

سخنگوی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در حوزه رسانه یی هیچ محدودیتی جهت فعالیت خبری همکاران رسانه یی با هماهنگی و رعایت حدود فرهنگی ورزش زنان وجود ندارد.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش با اشاره به تاکید سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان بر توجه جدی و شایسته به ورزش زنان از سوی همه معاونت ها، مدیران و فدراسیون ها گفت: نمونه بارز پیگیری آقای وزیر را در عنوان حضور بینالمللی دختران بسکتبالیست کشور عزیزمان ایران بعد از ۳۷ سال شاهد بودید و خوشبختانه این اتفاق مهم یعنی تایید پوشش اسلامی نه تنها جهت دختران کشور عزیزمان ایران بلکه ۵۷ کشور اسلامی دیگر نیز رخ داد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان خبر ممنوعیت عکس‌برداری از ورزش زنان را تکذیب کرد.

ناظمی در آخر تاکید کرد: هماهنگی و همکاری خوب و فنی بین بخش های متفاوت وزارت منزل جهت فعالیت رسانه یی زن های فعال رسانه های رسمی وجود دارد و ممنوعیتی جهت عکاسان معرفی شده است و مورد تایید رسانه های کشور به هیچ عنوان وجود ندارد.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | جوانان | ممنوعیت | رسانه ها | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs