بحث كردن تخصصی نوزاد خودکشی زاهدان

بحث كردن: تخصصی نوزاد خودکشی زاهدان تحقیقات اختلافات اختلافات خانوادگی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی نقش آفت‌کش‌های کشاورزی در احتمال شکست بارداری IVF

نتایج تحقیقات بین‌المللی تازه نشان می‌دهند که بین جذب سموم میوه‌ها و سبزی‌های حاوی رسوبات آفت‌کش و کم کردن احتمال بارداری در زنانی که تحت درمان با تکنولوژی‌های

نقش آفت‌کش‌های کشاورزی در احتمال شکست بارداری IVF

نقش آفت کش های کشاورزی در احتمال شکست بارداری IVF

عبارات مهم : بارداری

نتایج تحقیقات بین المللی تازه نشان می دهند که بین جذب سموم میوه ها و سبزی های حاوی رسوبات آفت کش و کم کردن احتمال بارداری در زنانی که تحت درمان با تکنولوژی های کمک باروری قرار دارند، ارتباط وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از مجله JAMA Internal Medicine، محققین دانشگاه هاروارد به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستند که «آیا خوردن میوه ها و سبزیجات حاوی بقایای سموم آفت کش روی نتیجه های تکنولوژی های کمک باروری تأثیرگذار است؟» و در این راستا پژوهشی را انجام داده اند که به نتیجه های دلواپس کننده ای منجر شده است است.

نقش آفت‌کش‌های کشاورزی در احتمال شکست بارداری IVF

تحقیقات پیشین بر روی حیوانات نشان داده بودند که هضم غذاهای حاوی آفت کش ها در اوایل بارداری ممکن است با کم کردن زنده زایی آن ها مرتبط باشد و باعث ایجاد این نگرانی شد که شاید سطح تعیین شده است جهت رسوبات سموم کشاورزی در غذا به وسیله آژانس حمایت محیطی آمریکا، هنوز هم جهت زنان باردار و جنین آن ها اوج باشد.

محققین جهت بررسی عمیق تر این عنوان در انسان، 325 زن را در فاصله سال های 2007 تا 2016 تحت نظر قرار دادند. این زن ها پرسشنامه رژیم غذایی را پر کرده و متعاقباً تحت درمان به وسیله تکنولوژی های کمک باروری، به عنوان بخشی از برنامه «سلامت محیطی و تولیدمثلی» یا به اختصار EARTH در یک مرکز باروری در بیمارستانی آموزشی در بوستون، قرار گرفتند.

نتایج تحقیقات بین‌المللی تازه نشان می‌دهند که بین جذب سموم میوه‌ها و سبزی‌های حاوی رسوبات آفت‌کش و کم کردن احتمال بارداری در زنانی که تحت درمان با تکنولوژی‌های

دکتر جورج چاووارو استاد دانشگاه هاروارد و همکارانش، میوه ها و سبزیجات را با استفاده از روشی برپایه داده های نظارتی وزارت کشاورزی ایالات متحده، به دو دسته حاوی باقیمانده سموم اوج و باقیمانده سموم پائین تقسیم کردند. آن ها همچنین تعداد بارداری های تائید شده است و تولدهای زنده را در هر دوره درمان باوری، محاسبه کردند.

این مطالعه از نوع مشاهده ای بوده هست. در مطالعات مشاهده ای، محققین نشانه ها و اطلاعات را همان طور که به طور طبیعی در کلینیک ها یا در زندگی عادی اتفاق می افتند، ثبت می کنند.

نتایج پژوهش نشان داد که مصرف زیاد میوه ها و سبزیجات حاوی باقیمانده سموم اوج (مانند توت فرنگی و اسفناج خام) با احتمال پائین تر بارداری و زنده زایی بعد از درمان ناباروری، در ارتباط است.

نقش آفت‌کش‌های کشاورزی در احتمال شکست بارداری IVF

به عبارت دیگر هر چه باقیمانده سموم در میوه ها و سبزی ها مصرفی بالاتر باشد، احتمال موفقیت بارداری های کمک شده است به کمک فناوری هایی نظیر IVF کمتر می شود.

چنین نتایجی می تواند بار دیگر اهمیت توجه زیاد به کنترل سموم آفت کش در کشاورزی و به حداقل رساندن استفاده از آن ها را مشخص نماید.

نتایج تحقیقات بین‌المللی تازه نشان می‌دهند که بین جذب سموم میوه‌ها و سبزی‌های حاوی رسوبات آفت‌کش و کم کردن احتمال بارداری در زنانی که تحت درمان با تکنولوژی‌های

واژه های کلیدی: بارداری | دانشگاه | سبزیجات | کشاورزی | تکنولوژی | درمان ناباروری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs