بحث كردن تخصصی نوزاد خودکشی زاهدان

بحث كردن: تخصصی نوزاد خودکشی زاهدان تحقیقات اختلافات اختلافات خانوادگی اخبار حوادث

استرس خواب شبانه سگ‌ها را نیز بر هم می‌زند

یک مطالعه تازه که بر روی سگ‌ها انجام شده است نشان می‌دهد که این حیوانات نیز مانند انسان‌ها در صورت تجربه کردن یک روز پر از استرس،دچار اختلال در خواب..

ادامه مطلب